גלריה

בימוי וניהול מוזיקלי
יוסף ואחיו
יוסף ואחיו

יוסף וכתונת הפסים - בית הספר הרב תחומי חדרה 2016 בימוי וניהול מוסיקלי: אורי דרזי

יוסף ואחיו
יוסף ואחיו

יוסף וכתונת הפסים - בית הספר הרב תחומי חדרה 2016 בימוי וניהול מוסיקלי: אורי דרזי

יוסף בבית האסורים
יוסף בבית האסורים

יוסף וכתונת הפסים - בית הספר הרב תחומי חדרה 2016 בימוי וניהול מוסיקלי: אורי דרזי

יוסף ואחיו
יוסף ואחיו

יוסף וכתונת הפסים - בית הספר הרב תחומי חדרה 2016 בימוי וניהול מוסיקלי: אורי דרזי

מחזמר יוסף
מחזמר יוסף

הרב תחומי חדרה, 2000 בימוי וניהול מוסיקלי: אורי דרזי

מחזמר יוסף
מחזמר יוסף

הרב תחומי חדרה, 2000 בימוי וניהול מוסיקלי: אורי דרזי

מחרוזת אהבה
מחרוזת אהבה

גריז - פרימיירה בית ספר רב תחומי חדרה בימוי וניהול מוסיקלי: אורי דרזי

מחרוזת אהבה
מחרוזת אהבה

גריז - פרימיירה בית ספר רב 2015 תחומי חדרה בימוי וניהול מוסיקלי: אורי דרזי

Summer lovin
Summer lovin

גריז - פרימיירה בית ספר רב 2015 תחומי חדרה בימוי וניהול מוסיקלי: אורי דרזי

Your the one that I love
Your the one that I love

גריז - פרימיירה בית ספר רב 2015 תחומי חדרה בימוי וניהול מוסיקלי: אורי דרזי

מחרוזת אהבה
מחרוזת אהבה

גריז - פרימיירה בית ספר רב 2015 תחומי חדרה בימוי וניהול מוסיקלי: אורי דרזי

היום הראשון ללימודים
היום הראשון ללימודים

גריז - פרימיירה בית ספר רב 2015 תחומי חדרה בימוי וניהול מוסיקלי: אורי דרזי

סצנה מתוך גריז
סצנה מתוך גריז

גריז - פרימיירה בית ספר רב 2015 תחומי חדרה בימוי וניהול מוסיקלי: אורי דרזי

We go together
We go together

גריז - פרימיירה בית ספר רב 2015 תחומי חדרה בימוי וניהול מוסיקלי: אורי דרזי

סינדרלה
סינדרלה

סינדרלה - רב תחומי חדרה 2014 בימוי וניהול מוסיקלי: אורי דרזי

סינדרלה
סינדרלה

סינדרלה - רב תחומי חדרה 2014 בימוי וניהול מוסיקלי: אורי דרזי

סינדרלה
סינדרלה

סינדרלה - רב תחומי חדרה 2014 בימוי וניהול מוסיקלי: אורי דרזי

סינדרלה
סינדרלה

סינדרלה - רב תחומי חדרה 2014 בימוי וניהול מוסיקלי: אורי דרזי

סינדרלה
סינדרלה

סינדרלה - רב תחומי חדרה 2014 בימוי וניהול מוסיקלי: אורי דרזי

סינדרלה
סינדרלה

סינדרלה - רב תחומי חדרה 2014 בימוי וניהול מוסיקלי: אורי דרזי