גלריה

נוף ילדות
הלו...
הלו...

אורי בן 3

הבא בתור...
הבא בתור...

אורי בן 3

זהר מי יחשוש
זהר מי יחשוש

אורי בן 3

עושה לך חשבון
עושה לך חשבון

אורי בן 3

שקוע בספר
שקוע בספר

אורי בן 3

מה אתה אומר
מה אתה אומר

אורי בן 3

אורי בן 12
אורי בן 12

מתוך הסרט רובה חוליות, ישראל 1977

מתוך הסרט רובה חוליות, ישראל 1977
מתוך הסרט רובה חוליות, ישראל 1977
מתוך הסרט רובה חוליות, ישראל 1977
מתוך הסרט רובה חוליות, ישראל 1977
מתוך הסרט רובה חוליות, ישראל 1977
מתוך הסרט רובה חוליות, ישראל 1977

מתוך הסרט רובה חוליות, ישראל 1977

מתוך הסרט רובה חוליות, ישראל 1977
מתוך הסרט רובה חוליות, ישראל 1977
מתוך הסרט רובה חוליות, ישראל 1977
מתוך הסרט רובה חוליות, ישראל 1977